Besi

Slovenský názov:  Besi
Originálny názov:  Diablom posadnutí
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  17.10.1989
Dátum derniéry:  18.10.1989
Počet repríz:  14
Súbor: Spišské divadlo
Divadlo: Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

Postavy

Rola Meno Alternácia
1122969 Dáša Kuľhová Alena
1156426 Erkeľ Sakmár O.
1155321 Feďka Friňák Jozef
1131952 Kirilov Medúz Albín
1145878 Lebiadkin Gocký Vojtech
1148452 Liputin Erby Róbert
1118050 Líza Rusiňáková Karolína
1139656 Mária Lebiadkinová Zboinská Eva
1142957 Mária Šatovová Sekáčová Jana
1157365 Matka Lízy Paulínyová Júlia
1127619 Piotr Stepanovič Bálint Vladimír
1154010 Sofia Matvejevna, Lembkeová Vallová Anna
1101538 Stavrogin Durdík ml. Vladimír
1107537 Stepan Trofimovič Labanc Štefan
1135966 Šatov Bendžala Karol
1152477 Šigalov Rozboril Viliam
1112909 Varvara Petrovna Strnisková Viera
1150626 Virginskaja Dujsíková Ladislava

Tvorcovia

Tvorca Meno
576663 autor Dostojevskij Fiodor Michajlovič
576667 autor Spesivcev Viačeslav Semionovič
576671 preklad Kret Anton
576675 dramaturgia Kret Anton
576679 kostýmové návrhy Bunta Štefan
576683 scénické návrhy Bunta Štefan
576687 asistent réžie Medúz Albín
576691 réžia Spesivcev Viačeslav Semionovič
576695 réžia Košický Miro

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
24.1.1990 Cez klasiku k vzrušujúcej prítomnosti. Východoslovenské noviny; Východoslovenské noviny ● ; 4
Dostojevskij proti násiliu. Dialóg; Dialóg ● ; 1990; 7; 8