Luhárka

Slovenský názov:  Luhárka
Originálny názov:  Mon bébé
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  17.05.1969
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Krajové divadlo Nitra, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1136527 Henry Šmigura Ernest
1128259 Jimmy Scott Dóczy Jozef
1143404 John Kusenda Ján
1102328 Ketty Harrissonová Gáborová Adela
1108302 Maggie Scottová Hladká Viera
1118780 Maud Hlaváčová Eva
1113668 Slečna Peticktonová Slabejová Božena
1140166 Strážnik Kraus Rudolf
1132552 William Harrisson Kováčik Ján
1123661 Zoa Došeková Emília

Tvorcovia

Tvorca Meno
602105 autor Hennequin Maurice
602109 preklad Hečko Blahoslav
602113 réžia Rajniak Ondrej
602117 scénické návrhy Perger František
602121 kostýmové návrhy Perger František
602125 inšpícia Franko Mikuláš
602129 text sleduje Drábeková Magdaléna

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
24.05.1969 Luhárka ako injekcia dobrej nálady. Hlas ľudu ● ; 16; 3