Marína Havranová

Slovenský názov:  Marína Havranová
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  1.11.1941
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1187066 Dušan Havran Huba Mikuláš
1187072 Elemér Poludnický Chmelko Andrej
1187072 Elemér Poludnický Pántik Július
1187086 Hajdúch Bada Alexander
1187084 Hajdúch Janda Dezider
1187085 Hajdúch Bachlet Rudolf
1187085 Hajdúch Greguš František Štefan
1187085 Hajdúch Lehotský Ferdinand
1187063 Jozef Strmeň Sýkora Ján
1187064 Málika Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1187065 Marína Bancíková Mária
1187077 Marka Vronská Oľga W. Vronská Oľga
1187074 Matúš Záborský Viliam
1187080 Sedliak Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol
1187080 Sedliak Jariabek Ondrej
1187080 Sedliak Mešťan Viliam
1187081 Sedliak Zachar Karol L.
1187082 Študent Kováč Jozef
1187083 Študent Šimonovič st. Jozef
1187083 Študent Pántik Július
1187083 Študent Chudík Ladislav
1187068 Viktor Žiaranský Budský Jozef
1187075 Žofka Černická Marta

Tvorcovia

Tvorca Meno
726405 autor Stodola Ivan
726409 réžia Borodáč Janko
726413 scénické návrhy Vécsey Ladislav