Herodes a Herodias

Slovenský názov:  Herodes a Herodias
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  tragédia
Dátum 1. premiéry:  25.09.1937
Dátum derniéry:  19.11.1937
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1184193 Abda Deréková Ria Driečna Valéria štud. konzervatória
1184181 Achisar Beran Míla
1184199 Andrej Turzo Ivan Turzo-Nosický Ivan
1184187 Druhý sedliak Dibarbora František
1184174 Filip Guttmann Martin Gregor Martin
1184172 Herodes Antipas Bagar Andrej
1184175 Herodias Meličková Hana
1184184 Hradník Michalička Anton
1184180 Chuza Jamnický Ján
1184196 I. dievča Schwingerová Mária
1184197 II. dievča Březinová Vilma Jamnická Vilma
1184198 Ján Kováč Jozef
1184191 Johana Muchová Božena Jakabová Božena
1184177 Jochanan Borodáč Janko
1184201 Levita Alfred Croitor Alfréd
1184178 Manahen Sýkora Ján
1184194 Melita Chmelíková Elena štud. konzervatória
1184200 Náčelník kňazov Kmeťko Štefan
1184179 Obadja Kello Jozef
1184183 Peritus Greguš František Štefan
1184186 Prvý sedliak Figura Štefan
1184176 Salome Bancíková Mária
1184189 Sebna Havaš Tibor štud. konzervatória
1184192 Sempronia Kadancová Oľga Sýkorová Oľga štud. konzervatória
1184195 Senta Hájková Mária
1184185 Severus Hradilák Karel
1184185 Severus Čepický Eduard
1184188 Starena Sýkorová Mária
1184173 Tamar Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1184182 Trebonius Bachlet Rudolf
1184190 Zamira Juríčková Lea

Tvorcovia

Tvorca Meno
723642 autor Hviezdoslav Pavol Országh
723646 úprava Borodáč Janko
723650 réžia Borodáč Janko
723654 scénické návrhy Hradský Ľudovít
723658 kostýmové návrhy Hradský Ľudovít
723662 hudba Holoubek Ladislav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
Sprievodca inscenáciou In: Herodes a Herodias. – Bratislava : Divadelný ústav, 2013. – DVD. – ISBN 9788089369669.