27 vagónov bavlny

Slovenský názov:  27 vagónov bavlny
Originálny názov:  27 wagons full of cotton
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  02.12.1967
Počet repríz:  0
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1109841 Flora Meighanová Cigánová Zuzana
1104046 Jake Meighan Kňažko Milan
1115132 Silva Vicarro Horváth ml. Emil Horváth Emil

Tvorcovia

Tvorca Meno
663950 autor Williams Tennessee
663954 preklad Peteraj Kamil
663958 preklad Vietorová Nina
663962 hudobná spolupráca Rehorová Ada
663966 scénické a kostýmové návrhy Erdélyi Gabriel
663970 technické vedenie Wawrusza Witold
663974 technické vedenie Rebro Alfréd
663978 svetelné aranžmán Žilavý Jozef
970010 pedagogické vedenie Ciel Igor
970014 pedagogické vedenie Huba Mikuláš
2538583 réžia Ďurjak Gejza

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
01.01.1967 3 x bezmocnosť. Kultúrny život ● ; 22; 50; 11
05.12.1967 T. Williams v Štúdiu VŠMU. Večerník ● ; 12; 286; 3
01.01.1968 Zo zápisníka. Na Williamsa nestačí trúfalosť. Slovenské pohľady ● ; 84; 3 (marec)
09.12.1967 Dráma kvôli ľudskosti. Ľud ● ; 20; 4