Žena

Názov dokumentu:  Žena
Lokačná značka:  INT548
Evidenčné číslo:  548
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Natálie Hasprovej
Dátum vzniku:  1985
Počet strán:  120
Autori:  LITA (Bratislava) 
Držitelia práv:  Hasprová Natália 

Súvisiace záznamy