Dom u troch dievčatiek

Slovenský názov:  Dom u troch dievčatiek
Originálny názov:  Das Dreimäderlhaus
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Dátum 1. premiéry:  18.11.1939
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1185917 Andrej Bruneder Jelínek Vratislav
1185907 Barón Schober Petrák Rudolf
1185907 Barón Schober Hoza Štefan
1185918 Ferdinand Binder Turba Belo
1185906 František Schubert Blaho Janko
1185921 Gróf Schandorf Želenský Drahoš
1185915 Hanička Kišonová Mimi Kišonová-Hubová Mária
1185913 Hedička Frešová Zita Hudcová-Frešová Zita
1185914 Hedvička Gabajová Ditta Gabajová Dita
1185910 Ján Michal Vogl Schütz Emil
1185929 Krautmayer John Karel
1185911 Kristian Čell Markov Zdenko Ruth-Markov Zdeněk
1185909 Kupelwieser Figura Štefan
1185916 Lucia Grisiová Bartošová Helena
1185920 Ľudová speváčka Holoubková Alica Páričková Alica
1185919 Ľudový spevák Hájek František
1185912 Mária Čellová Rintová Marie
1185908 Moritz Schwind Hrůza Zdenko
1185922 Novotný Křepela Jozef Křepela Josef
1185925 Pani Brambergerová Hájková Mária
1185926 Pani Weberová Kustrová Ružena
1185923 Pikolo Voda ml. Ján
1185924 Ružena Seidlerová Anna
1185927 Sali Vajdová Korda Vajdová Karola
1185928 Stingl Lehotský Ferdinand
1185928 Stingl Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol

Tvorcovia

Tvorca Meno
800879 autor Schubert Franz
800883 autor Berté Heinrich
800887 libreto Willner Alfred Maria
800891 libreto Reichert Heinz
800895 preklad Kaiser Jaroslav Elen Jarko
800899 dirigent Schöffer Juraj Viliam
800903 réžia Želenský Drahoš
800907 scénické návrhy Vécsey Ladislav