Biela nemoc

Názov dokumentu:  Biela nemoc
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1289
Evidenčné číslo:  1289
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  herecká kniha Viery Topinkovej so škrtmi a poznámkami
Autori:  Čapek Karel 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy