Štúdio S Bratislava

Názov:  Štúdio S Bratislava
Skratka:  ŠS
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Námestie 1. mája
Číslo:  5
PSČ:  811 06
Zriaďovateľ:  Krajský úrad Bratislava - Bratislavské štátne kultúrne centrum
Organizačná forma:  samosprávne divadlo
Dátum vzniku:  12.5.1982
Dátum zániku:  31.3.1999
Poznámka:  Agentúrne divadlo bez vlastného umeleckého súboru, poskytuje priestor na realizáciu projektov rozličným tvorivým zoskupeniam, sprostredkúva predstavenia iných subjektov aj zo zahraničia.

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Štúdio S Bratislava 12.5.1982
Štúdio L + S Bratislava 1.4.1999