Izrafel alebo Cúvanie do pamäti

Slovenský názov:  Izrafel alebo Cúvanie do pamäti
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Podtitul:  Divadlo bá-snenia
Dátum 1. premiéry:  20.11.2011
Počet repríz:  17
Súbor: Ticho a spol.
Divadlo: Ticho a spol., Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1173760 Najmladší Plevčík Pavol
1173758 Najstarší Jánoš Michal
1173759 Stredný Heriban Daniel
1173757 Žena Hansman Judita Hansmanová Judita

Tvorcovia

Tvorca Meno
829907 autor Ondruš Ján
829911 autor Janoušek Miloš
829915 autor Kolenič Ivan
829919 scenár Janoušková Viki Janoušková Viktória
829923 hudba Horňák Róbert
829927 hudba Žiaran Roman
829931 hudba Janoušek Jakub
829935 scénické a kostýmové návrhy Andraško Pavol
829939 svetelný dizajn Korintuš Marek
829943 svetelný dizajn Velički Aljaž
829947 zvukový dizajn Holík Ľuboš
829951 zvukový dizajn Majoroš Martin
829955 produkcia Barčíková Silvia
829959 produkcia Chudic Matej
829963 réžia Horňák Róbert
858295 dramaturgia Janoušková Viki Janoušková Viktória

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1.1.2012 Poézia a divadlo. Monitoring divadiel na Slovensku; Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk] ●
28.6.2012 Dotky a spojenia 2012 - Izrafel alebo Cúvanie do pamäti www.rozrazilonline.cz/clanky
Básnici zostávajú bdelí Festivalový žurnál (Dotyky a spojenia); 2 (2012)
18.6.2012 Izrafel uzavrie druhú sezónu Ticha. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 22; 140; 38