Komédia

Názov dokumentu:  Komédia
Lokačná značka:  INT983
Evidenčné číslo:  983
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Marty Černickej s poznámkami
Dátum vzniku:  1944
Počet strán:  91
Autori:  SND (Bratislava) 
Držitelia práv:  Černická Marta 

Súvisiace záznamy