Marianine rozmary

Slovenský názov:  Marianine rozmary
Originálny názov:  Les caprices de Marianne
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  5.12.1970
Dátum 2. premiéry:  7.12.1970
Počet repríz:  0
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1235798 Celio Tarageľ Dušan
1235797 Claudio, sudca Hryc Andrej
1235803 Čašník z krčmy Gazdík Michal
1235807 Druhý bitkár Duhan Peter -
1235810 Hermia, Celiova matka Turbová Sylvia
1235805 Hermiin sluha Swan Alfréd
1235802 Malvolio, Hermiin správca Laurinc Zoroslav
1235809 Mariana, Claudiova žena Kocúriková Zuzana alt.
1235809 Mariana, Claudiova žena Koleničová Jarmila alt.
1235804 Marianin sluha Majerčík Anton -
1235799 Oktáv Vitek Eduard
1235801 Pippo, Celiov sluha Durdík ml. Vladimír
1235806 Prvý bitkár Opálený Peter -
1235808 Rosalinda Kocúriková Zuzana alt.
1235808 Rosalinda Koleničová Jarmila alt.
1235800 Tibia, Claudiov sluha Kukura Juraj

Tvorcovia

Tvorca Meno
968138 autor Musset Alfred de
968142 preklad Bánová Jolana
968146 ŽŽŽNeuvedeno Dibák Igor
968150 scénické návrhy Bohuš Rastislav
968154 kostýmové návrhy Roszkopfová Marta
968158 technické vedenie Wawrusza Witold
970126 technické vedenie Rebro Alfréd
970130 svetelné aranžmán Šmidovič Jozef
970134 réžia Turčan Andrej

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
30.04.1971 Omladený Goldoni. Smena ● ; 24; 2
12.12.1970 Rozpačitý Musset. Smena ● ; 23; 4
11.12.1970 Rozpaky nad Marianou. Práca ● ; 26; 6
07.12.1970 Rozmary stále aktuálne. Večerník ● ; 15