Herodes a Herodias

Slovenský názov:  Herodes a Herodias
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  28.5.1955
Dátum derniéry:  2.2.1959
Počet repríz:  62
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1173977 Achisar Koreň Branislav
1174016 Aretasov dôstojník Gyermek Július
1173966 Filip Gregor Martin
1173966 Filip Huba Mikuláš alt.
1173964 Herodes Antipas Záborský Viliam
1173964 Herodes Antipas Bagar Andrej alt.
1173988 Herodesov dôstojník Gallo Marián
1173967 Herodias Prechovská Mária
1173967 Herodias Meličková Hana alt.
1173978 Hradník Durdík Vladimír
1173969 Chuza Huba Mikuláš
1173969 Chuza Gregor Martin alt.
1173969 Chuza Romančík Elo doštudovanie
1174008 I. dievča Krížiková Eva
1173990 I. dvoran Skovaj Karol Skovay Karol
1174017 I. hosť Antolič Zoltán
1174014 I. posol Arbet Gašpar Arbét Gašpar
1174012 I. sluha Sodoma Jozef
1174001 I. učeník Latečka Rudolf
1174009 II. dievča Gruberová Zdena
1173991 II. dvoran Figura Štefan
1173995 II. dvoranka Kristinová Eva
1174018 II. hosť Kákoni Ján
1174015 II. posol Lembovič Igor
1174013 II. sluha Ďurica Pavol
1174002 II. učeník Lehotský Ferdinand
1173992 III. dvoran Senaj Eugen
1173996 III. dvoranka Budská Oľga
1174003 III. učeník Šimonovič st. Jozef
1173993 IV. dvoran Karas František
1173997 IV. dvoranka Juríčková Lea
1174004 IV. učeník Betiak Rudolf Betiak Anton
1173999 Ján Šebok Juraj
1173970 Johana Sýkorová Oľga
1173975 Jochanan Chudík Ladislav
1174011 Kňaz Drlička Ján
1173976 Kráľ Aretas Kramár Alojz
1173982 Kubo Zachar Karol L.
1174010 Levita Lukáč Viktor
1173971 Manahen Valach Gustáv
1173980 Náčelník kňazov Dibarbora František
1173972 Obadja Paška Juraj
1173981 Omru Filčík Ctibor
1174000 Ondrej Ozábal Ľudovít
1173973 Pertius Machata Karol
1173968 Salome Sarvašová Hana
1173968 Salome Kráľovičová Mária alt.
1173984 Sára Poničanová Beta doštudovanie
1173984 Sára Bachletová Frída alt.
1173987 Sedna Beran Míla
1173979 Severus Pántik Július
1173986 Starec Jariabek Ondrej
1173989 Stotník Winkler Štefan
1173983 Šimon Adamčík Samuel
1173965 Tamar Borodáčová Oľga O. Borodáčová Oľga
1173965 Tamar Bancíková Mária alt.
1173974 Trebonius Šándor Jozef
1173994 V. dvoran Macho Ivan
1173998 V. dvoranka Jamnická Vilma
1174005 V. učeník Ďurina Ján
1173985 Zamira Latečková Elena Rampáková Elena
1173985 Zamira Kristinová Eva záskok
1174007 Žena Hurbanová Terézia doštudovanie
1174007 Žena Adamčíková Oľga alt.
1174006 Žena z ľudu Poničanová Beta

Tvorcovia

Tvorca Meno
734535 autor Hviezdoslav Pavol Országh
806990 úprava Borodáč Janko
806994 réžia Borodáč Janko
806998 scénické návrhy Vychodil Ladislav
807002 kostýmové návrhy Zachar Karol L.
807006 hudba Očenáš Andrej

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
Sprievodca inscenáciou In: Herodes a Herodias. – Bratislava : Divadelný ústav, 2013. – DVD. – ISBN 9788089369669.
Hviezdoslavova literatúra a Hviezdoslavovo divadlo IN: bulletin Herodes a Herodias; SND; 2009; 29-44

Dokumentácia