Neskutočné skutočné mesto

Slovenský názov:  Neskutočné skutočné mesto
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  20.10.1966
Počet repríz:  0
Súbor: DP
Divadlo: Divadlo poézie, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1109029 Recitácia a klavír Michalíková Hilda a.h.
1103109 Účinkujúci Haverl Leopold
1103109 Účinkujúci Huba Mikuláš a.h.
1103109 Účinkujúci Kolínska Zora
1103109 Účinkujúci Legéň Gustáv
1103109 Účinkujúci Záhradník Slavo
1103109 Účinkujúci Krajíčková Ľudmila
1103109 Účinkujúci Ligda Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
630355 scénická hudba Bázlik Igor
630359 scenár Mayerová Margita
630363 scénické návrhy Vychodil Ladislav
630367 kostýmové návrhy Čorba Milan
630371 réžia Rakovský Tibor

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
1.1.1967 Neskutočné skutočné mesto. Umelecké slovo; 5; 106-107
21.10.1966 Neskutočné skutočné mesto. Večerník; Večerník ● ; 11; 3
27.10.1966 Recitačný večer. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 47; 2
28.4.1967 Tři večery v Divadle poezie. Rudé právo; 47; 5