Tosca

Slovenský názov:  Tosca
Originálny názov:  Tosca
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  hudobná dráma
Dátum 1. premiéry:  2.6.1973
Dátum 2. premiéry:  3.6.1973
Dátum derniéry:  24.5.1985
Počet repríz:  35
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1116311 Barón Scarpia Martvoň Juraj
1116311 Barón Scarpia Hrubant Juraj alt.
1116311 Barón Scarpia Caban František
1116311 Barón Scarpia Ohanesian David a.h.
1116311 Barón Scarpia Wlaschiha Ekkerhard a.h.
1121309 Cesare Angelotti Hudec Štefan alt.
1121309 Cesare Angelotti Szücs Róbert
1105567 Floria Tosca Michálková Alžbeta alt.
1105567 Floria Tosca Abrahámová Gita a.h.
1105567 Floria Tosca Kittnarová Elena doštudovanie
1105567 Floria Tosca Nitranová Marta
1105567 Floria Tosca Blahušiaková Magdaléna a.h.
1105567 Floria Tosca Horvath Eszter a.h.
1105567 Floria Tosca Ruk-Fočićová Božena Ruk-Fočić Božena a.h.
1105567 Floria Tosca Savovä Galina a.h.
1126036 Kostolník Janči Štefan alt.
1126036 Kostolník Kurňava Anton Kúrňava Anton a.h.
1126036 Kostolník Šimanovský Boris
1111104 Mário Cavaradossi Livora František alt.
1111104 Mário Cavaradossi Kopačka Milan alt.
1111104 Mário Cavaradossi Bardini Gaetano a.h.
1111104 Mário Cavaradossi Kucharský Andrej a.h.
1111104 Mário Cavaradossi Kucharský Andrej a.h.
1111104 Mário Cavaradossi Kucharský Andrej a.h.
1111104 Mário Cavaradossi Kucharský Andrej a.h.
1111104 Mário Cavaradossi Kucharský Andrej a.h.
1111104 Mário Cavaradossi Ábel Jozef doštudovanie
1134604 Sciarrone Šimanovský Boris alt.
1134604 Sciarrone Wiedermann Juraj Wiedermann Jiří
1130465 Spoletta Gábor Pavol alt.
1130465 Spoletta Schrenkel Vojtech
1138406 Žalárnik Nouzovský Václav alt.
1138406 Žalárnik Beňačka Stanislav alt.
1138406 Žalárnik Galla Ján doštudovanie

Tvorcovia

Tvorca Meno
746082 autor Puccini Giacomo
746094 preklad Hoza Štefan
746098 dirigent Frešo Tibor
746102 zbormajster Holásek Ladislav
746106 scénické návrhy Vychodil Ladislav
746110 kostýmové návrhy Bezáková Helena
746114 réžia Kriška Branislav
2419630 libreto Illica Luigi
2419636 libreto Giacosa Giuseppe
2419646 dirigent Lenárd Ondrej
2419651 hosťujúci dirigent Holoubek Ladislav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
21.1.1974 Hostia v opere SND. Hudobný život ● 1335-4140; 6; 1; 4
25.4.1977 Operný zápisník. Hudobný život; 9; 8; 5