Nabucco

Slovenský názov:  Nabucco
Originálny názov:  Nabucco
Dátum 1. premiéry:  26.6.2010
Počet repríz:  39
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
1135537 Abdallo Schneider Peter alt.
1135537 Abdallo Bartko Matej
1122423 Abigaille Matyášová Iveta alt. a.h.
1122423 Abigaille Tomanová Mária a.h.
1139272 Anna Deáková Diana Zvaríková Diana alt.
1139272 Anna Mihalková Veronika a.h.
1127106 Fenena Šebestová Michaela a.h.
1127106 Fenena Adamcová Michaela a.h.
1112285 Ismaele Hýrošš Michal alt.
1112285 Ismaele Strojin Igor
1106879 Nabucco Babjak Martin alt. a.h.
1106879 Nabucco Vongrej Ľudovít
1131482 Veľkňaz Lacko Igor
1131482 Veľkňaz Hadraba Marián alt. a.h.
1117454 Zaccaria Lacko Igor alt.
1117454 Zaccaria Zvarík Ivan
1117454 Zaccaria Benci Jozef alt. a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
792915 autor Verdi Giuseppe
792919 hudobné naštudovanie Vach Marián
792923 réžia Babiak Michal
792927 dramaturgia Horinková Lenka Horínková Lenka
792931 scénické návrhy Valek Jaroslav
792935 kostýmové návrhy Farkašová Eva
792939 choreografia Majer Michal
792943 zbormajster Popovičová Iveta
792947 asistent dirigenta Procházka Ján
792951 asistent réžie Schneider Peter
792955 korepetície Svitková Martina
792959 korepetície Baloghová Ildikó
792963 inšpícia Vazagová Dana
792967 inšpícia Slivka Rudolf
792971 šepkár Jasenčáková Katarína
792975 koncertný majster Hudák Michal

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
7.7.2010 Zámocké hry žili Verdiho hitom a raritou. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 20; 154; 38
14.7.2010 Slnečný operný Zvolen. Slovo; Slovo ● 1335-468x; 12; 29; 38
7.7.2010 Nabucco pripravil hviezdny zámocký večer. SME; SME ● 1335-440X; 18; 154; 18
1.1.2010 Nabucco sa vrátil s novými podnetmi. Interné hodnotenie IS.theatre.sk
Festivalový objav a divácka istota. Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 43; 9 (2011); 25
2.7.2013 Operní hry ve Zvoleně. http://operaplus.cz/operni-hry-ve-zvolene/